Kategorie: Aktuality a informace

Návštěva dopravního hřiště

     Během celé školní docházky je 4.ročník pro žáky vždy důležitým mezníkem, protože v tomto roce oslaví 10.narozeniny a podle zákona se tak mohou stát samostatnými účastníky silničního provozu. Proto děti musejí projít lekcemi dopravní výchovy, které se konají na dopravním hřišti ve Valaš.Meziříčí. Tyto lekce  jsou pak na jaře zakončeny zkouškami a po jejich úspěšném absolvování získají žáci průkaz cyklisty.

       V úterý 17. září 2019 jsme tedy byli spolu na první dvouhodinové výuce. První polovinu jsme věnovali teoretické části, kde se děti od přednášejícího pana Graclíka dozvěděly pravidla při pohybu po silnici či stezce pro cyklisty a vybrané dopravní značky. Poté jsme již šli vyzkoušet zručnost a dovednost při samotné jízdě na kolech. Děti projížděly světelně řízenými křižovatkami, vyzkoušely si pohyb po kruhovém objezdu, přemýšlely o dopravních situacích, musely dávat pozor na dopravní značky, dodržovat je a  při tom všem ještě dávat pozor na spolujezdce a sami být ohleduplnými řidiči. Někteří žáci procházeli po vyznačených chodnících jako chodci. Pokud došlo k porušení pravidel silničního provozu, řidič či chodec byl na přestupek upozorněn a ihned musel svou chybu napravit.

       Všechny děti si však zaslouží pochvalu, protože se snažily pravidla dodržovat a přestupků bylo málo.

       Na dopravním hřišti jsme strávili pěkné dopoledne. Společně jsme si v bezpečném areálu dopravního hřiště mohli ověřit, jak důležitá je v opravdovém silničním provozu nejen opatrnost, ale i vzájemná slušnost.

 

print Formát pro tisk