Kategorie: Aktuality a informace

“Native speaker in Poličná“

“Native speaker in Poličná“

    V pátek 12. ledna měli někteří žáci překvapení v hodinách angličtiny. Podařilo se nám opět dojednat navštěvu rodilého mluvčího.

    Pan Rob White se narodil v Londýně a když se dozvěděl, že se zde v březnu chystáme, velmi rád se rozpovídal o skrytých skvostech tohoto pulsujícího města. (Na zájezd už se moc těšíme. V plánu máme poznat ještě Greenwich, Oxford a spát máme v rodišti Williama Shakespeara, v Stratfordu nad Avonou.)

    Žáci měli možnost klást různé otázky a vyzkoušet si konverzaci s člověkem, který neovládá jejich rodný jazyk. Tato spolupráce je domluvena dlouhodobě, a tak se do budoucna mohou těšit na setkání s anglickým učitelem i ti, na které se tentokrát nedostalo.

                                           Jiří Hrabovský

print Formát pro tisk