Kategorie: Aktuality a informace

Nástup žáků 1. a 2. ročníku

Vážení rodiče, žáci,

od středy 18. listopadu 2020 začne opět prezenční výuka prvních a druhých ročníků základních škol. Je třeba stále dodržovat veškerá bezpečnostní hygienická a epidemiologická opatření

  • žák nesmí vykazovat příznaky nemoci
  • po celou dobu pobytu ve škole bude mít roušku (zákonní zástupci zajistí dostatek čistých roušek, na použité připraví dítěti do aktovky igelitový sáček)
  • dodržování 2metrových rozestupů
  • doprovázející osoba nesmí  vstupovat do školy
  •  pravidelné mytí rukou a jejich dezinfekce
  • žáci se ve školních šatnách zdržují pouze nezbytně nutnou dobu
  • žáci různých tříd se nesmí setkávat, přestávky mezi jednotlivými hodinami budou nastaveny tak, aby se žáci jednotlivých tříd nepotkávali
  • žáci vzdělávající se prezenčně se budou stravovat ve školní jídelně podle časového harmonogramu

Rozvrh třídy bude v kompetenci třídních učitelek. Tělesná výchova a zpěv budou nahrazeny jinými předměty. Délka výuky zůstává stejná

Školní družina bude fungovat pro žáky 1. a 2. ročníku v běžném provozu.

 Žákům 1. a 2. ročníku je od středy 18. 11.2020 automaticky přihlášen oběd.  Pokud o něj nemáte zájem, je třeba ho odhlásit přímo vedoucí školní jídelny (mob. 702 026 176).

Výuka ostatních ročníků bude probíhat nadále distanční formou. Pro žáky vzdělávající se distančně jsou povoleny individuální konzultace. V případě zájmu o ně je nutné si předem domluvit s daným vyučujícím termín.

print Formát pro tisk