Kategorie: Informace mateřské školy, Aktuality a informace

Nabídka místa - ekonom/ka škol

Základní škola a Mateřská škola Poličná vyhlašuje konkurz

        na pozici ekonom/ka školy

 

Nástup  :        1. ledna 2024

 Vzdělání  :      maturita/vysoká škola ekonomického  směru

 Požadavky :    Beztrestnost – výpis z trestního rejstříku

                        Zdravotní způsobilost

                        Časová flexibilita

                        Minimálně 2 roky zkušeností na pozici účetní                      

                       Vítána znalost v oblasti příspěvkových organizací

 Znalosti :          Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

                         Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

                         zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé 

                         vybrané účetní jednotky ve znění pozdějších předpisů

                         Vyhláška č.383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných    

                          účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu

                          Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek

                          některých vybraných účetních jednotek ve znění pozdějších předpisů

                          České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou

                          účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

                          Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění

                          pozdějších předpisů

 

 

Životopisy a jiné podklady zasílejte na adresu do 9. listopadu 2023

          

Adresa:

ZŠ a MŠ Poličná 276, příspěvková organizace                                                                                              

 Poličná 276 , 75701 Poličná  / obálku označte „ ekonom/ka školy/

 

e-mail: reditelka@zspolicna.cz

datové schránky a8xe8v

                                                                                                                      

 

 

                                      Mgr. Pavla Žilinská,  ředitelka školy

print Formát pro tisk