Kategorie: Aktuality a informace

Mezinárodní projekt „Záložka do knihy spojuje školy“

Mezinárodní projekt „Záložka do knihy spojuje školy“

    Letos se naše škola vůbec poprvé zúčastnila mezinárodního projektu „Záložka do knihy spojuje školy“, který vyhlašuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže v Bratislavě a Knihovna Jiřího Mahena v Brně.

    Cílem tohoto projektu není pouze výroba a následná výměna záložek na téma „Inspirující svět pohádek, básní a příběhů“, ale především jde o navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami. Záložky vyráběla naše sedmá třída v hodinách výtvarné výchovy. Ty nejlepší byly vybrány a zaslány spolu s průvodním dopisem na Základnou školu s materskou školou Bánov. Na začátku listopadu jsme obratem obdrželi i balíček se záložkami ze Slovenska, na který jsme se tak dlouho těšili.

    Výměnu záložek využíváme k navázání spolupráce, kontaktů a také k seznámení se slovenským jazykem, literaturou, historií, kulturou, regionálními zvyky a životem na Slovensku.

    Jsme rádi, že jsme se mohli alespoň o kousek spolu sblížit. Naše generace si už ani neuvědomuje, že jsme kdysi žili ve společném státě, a tento zajímavý projekt nám pomáhá na to nezapomenout.

                                                  Marie Glížová a Klaudie Šochová – 7. třída

print Formát pro tisk