Kategorie: Aktuality a informace, Informace - Zápis 2018

Kritéria pro přijímání žáků do první třídy

 

Kritéria:

Pro šk. rok 2018/2019 plánuje škola otevřít jednu první třídu. Maximální počet přijatých dětí bude 28.

  • Přednostně jsou přijímány spádové děti
  • Pokud počet spádových dětí přesáhne počet volných míst, rozhodne o přijetí mezi nimi los
  • V případě, že po přijetí spádových dětí zůstanou volná místa, budou na tato místa přijímány nespádové děti
  • Pokud počet nespádových dětí bude vyšší než počet volných míst po přijetí spádových dětí, rozhodne o přijetí mezi nimi los
  • Způsob a termín případného losování určí ředitelka školy
  • Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu. Termín stanoví ředitelka školy při zápisu

          

 

print Formát pro tisk