Kategorie: Aktuality a informace

Informace pro žáky 9. třídy a jejich zákonné zástupce

Termín odevzdání přihlášek na umělecké školy, konzervatoře nebo gymnázia se sportovní přípravou: 30. 11. 2020

Informace týkající se přijímacího řízení naleznete na webových stránkách MŠMT:

www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

Pro podrobnější informace kontaktujte výchovnou poradkyni školy:

Mgr. Božena Fajtová

bozena.fajtova@zspolicna.cz

tel.: 602 783 320

 

Všichni žáci 9. ročníku si mohou ve škole v době úředních hodin (pondělí a středa od 10 do 12 hodin) vyzvednout příručku Atlas školství - Zlínský kraj.

 

print Formát pro tisk