Kategorie: Informace mateřské školy, Aktuality a informace

Informace k znovuotevření MŠ pro děti s povinným předškolním vzděláváním

Vážení rodiče,

od 12.4.2021 se konečně vrátí i část dětí do školky. Jedná se o naše předškoláky. 

Podmínky pro výuku předškoláků:

Testování antigenními neinvazními testy 2x týdně

  • Větrání tříd a společných prostor
  • Stravování za dodržení všech platných hygienických pravidel a nařízení

Testování:

  • Samotestování výtěrem z přední části nosu za asistence rodičů
  • Testování vždy v pondělí a čtvrtek
  • Testovat se nemusí děti, které mohou doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky COVID-19. Zároveň se testovat nemusí děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem (nutno doložit lékařskou zprávou nebo zprávou z laboratoře)
  • Neotestované děti nemohou být vpuštěny do výuky
  • Děti s pozitivním testem musí jít domů

 

​Testování bude probíhat od 6.30 do 7.30 v bočním vchodu základní školy (u jídelny)

Vzhledem k délce testování žádáme rodiče, aby počítali s určitou časovou rezervou.

Škola je povinna řídit se mimořádným opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví a musí se také řídit zákonem o ochraně veřejného zdraví. Prosíme tedy rodiče, kteří nesouhlasí s testováním, aby tuto skutečnost sdělili písemně škole na adresu reditelka@zspolicna.cz. Vaše rozhodnutí bude plně respektováno, prezenční výuka bude omluvena. Vaše dítě pak dostane od paní učitelky soupis úkolů, které bude dítě plnit nadále distančním způsobem (samostudium, ne on-line). Po domluvě budou určeny termíny pro odevzdávání těchto zadání. 

Výjimka pro přijetí dětí mateřské školy, které neplní povinné předškolní vzdělávání:

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, o zaměstnanci bezpečnostních sborů, o příslušníci ozbrojených sil,

o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

o zaměstnanci Úřadu práce České republiky, o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

o zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Leták k testování pro rodiče

Leták k testování pro děti

print Formát pro tisk