Kategorie: Aktuality a informace

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, žáci,

vzhledem k opožděnému  ukončení rekonstrukce elektrického  a vodovodního vedení v hlavní budově školy uzpůsobujeme organizaci 1. školního týdne našim možnostem.

                                                   Velice děkujeme za pochopení.

 

Školní rok zahájíme v úterý 1. září 2020 a bude probíhat standardně.

Od žáků nebudou vyžadována prohlášení o bezinfekčnosti.

MŠMT nezavádí žádná plošná pravidla pro vstup žáků do budovy. Škola však z preventivních důvodů omezuje vstup cizích  osob do budovy (týká se např. rodičů, návštěv). Výjimkou jsou v 1. týdnu  rodiče doprovázející prvňáčky, případně rodiče nově nastupujících žáků.

Pro ochranu našich žáků musí mít všiechny dospělé osoby vstupující do školy na ústech roušku.

Nedochází k omezení počtu žáků ve třídách. Ve škole nemusí žáci nosit roušky.

Stravování žáků ve školní jídelně bude časově rozfázováno dle  doporučení KHS.

Činnost školy bude začátkem školního roku prioritně nasměrována na sociální adaptaci žáků na školní prostředí, na opakování a upevňování znalostí učiva podle školního vzdělávacího programu.

Pokud by nastala potřeba řešit hygienická opatření, je škola připravena i na mimořádné situace a bude postupovat podle případných pokynů KHS. O veškerých změnách budete vždy dle aktuálního stavu informováni.

 

1. září 2020 - slavnostní zahájení školního roku od 8 hodin do 9.00 hodin

2. - 4. září 2020 -   1. ročník - do 9.30 hodin

                        2. - 3. ročník  - do 11.00 hodin

                         4. – 5. ročník – do 11.15 hodin

                        6. – 7. ročník  - do 11.30 hodin

                        8. – 9.. ročník – do 11.45 hodin

 

Školní družina          ranní 6.30 - 7.40 hod.         

1. týden bude odpolední školní družina uzpůsobena rozvrhu přihlášených žáků 1. - 4. ročníku do 16 hodin.

 

Přihlášení  do školní družiny u vychovatelky školní družiny - osobně nebo telefonicky / 604 577 454 /

Přihlášení žáků na obědy ve školní  jídelně - osobně nebo telefonicky  / 702 026 176 /

print Formát pro tisk