Kategorie: Aktuality a informace

Informace k předávání vysvědčení

 

Vážení rodiče, žáčci,

 

v úterý 30.6.2020 proběhne slavnostní předávání vysvědčení.

V případě příznivého počasí bude předávání probíhat v prostorách venkovního areálu školy. Pokud bude pršet, akce proběhne ve vestibulu školy.

Žáci 1. stupně si svá celoroční hodnocení převezmou od svých třídních učitelek v době od 8 do 9 hodin. Třídní učitelky si je ráno vyzvednou před školou. Žáci, kteří nenavštěvovali klasickou výuku ve škole, ale vzdělávali se distanční formou, musí odevzdat vyučujícím potvrzená Čestná prohlášení.

Předávání pro 2. stupeň proběhne od 9 do 10 hodin za stejných podmínek.

Účast všech žáků je zcela dobrovolná. Vysvědčení si mohou vyzvednout i rodiče.

Pro nevyzvednutá vysvědčení si rodiče mohou přijít v době prázdnin vždy v pondělí od 9 do 12 hodin.

V tento den nebudou mít žáci oběd, nebude probíhat ani školní družina.

V rámci slavnostního ukončení školního roku plánujeme i fotografování tříd. Fotografie budou ke stažení a vytištění na webových stránkách školy.

print Formát pro tisk