Kategorie: Aktuality a informace

Informace k organizaci výuky na 2. stupni od 12.10.2020

Informace k průběhu střídavé výuky (střídání prezenční a distanční výuky)

Od 1. 9. 2020 se žáci musí účastnit také distanční výuky (výuky na dálku), je evidována jejich docházka a nepřítomnost ve výuce musí být omluvena. U žáků na 2. stupni klademe důraz na samostatnost. Rodič by neměl suplovat roli učitele, měl by však žákovi připravit odpovídající podmínky, poskytnout technickou či odbornou IT podporu. Pokud budete mít nějaký problém, samozřejmě se obraťte na třídního učitele, ostatní učitele nebo vedení školy. Jistě najdeme způsob, jak tuto situaci zvládnout (technická podpora, tištěná zadání apod.).

 

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří se nebudou moci v daný den výuky na dálku účastnit, aby kontaktovali své třídní učitele a své děti omluvili.

Všem žákům, kteří mají v daném týdnu distanční výuku, budou odhlášeny obědy.

Děkujeme Vám za spolupráci a trpělivost v této pro nás všechny nesnadné době.

 

Zahájení střídavé výuky v týdnu od 12. do 16. 10. 2020

Do budovy školy budou v jednom týdnu docházet vždy pouze 2 třídy 2. stupně. Po týdnu se třídy vymění.

 

Distanční výuka (výuka na dálku): žáci 7. a 9. ročníku

Z organizačních důvodů budou mít žáci 2- 3 on-line vyučovací hodiny denně. Začátky vyučovacích hodin budou odpovídat školnímu zvonění. Rozvrh hodin na další dny bude zveřejněn na webových stránkách školy.

Rozvrh na pondělí 12. 10.:

7. třída   ( online výuka )             

8.00 hod.             Třídnická hodina, kontrola spojení, organizační záležitosti

8.55  - 9.40          Český jazyk

10.00 – 10.45     Matematika      

Žáci se budou přihlašovat k on-line výuce přes stránky, s nimiž byli ve škole seznámeni:

meet.jit.si/Poličná7.třída

 

9. třída (online výuka )                

8.00 – 8.45          Třídnická hodina, kontrola spojení, organizační záležitosti

8.55 – 9.40          Matematika

10.00 -10.45       Český jazyk

Žáci se budou přihlašovat k on-line výuce přes stránky, s nimiž byli ve škole seznámeni: meet.jit.si/Poličná9.třída

 

Prezenční výuka (výuka ve škole): žáci 6. a 8. ročníku

Z organizačních důvodů bude u žáků těchto tříd docházet k úpravě rozvrhu a délky vyučování /konec výuky 5. nebo 6. hodinu/. O rozvrhu hodin na jednotlivé dny v týdnu budou žáci informováni předchozí den ve škole a rozvrh bude zveřejněn na webových stránkách školy.

Rozvrh hodin na pondělí 12.10.:

6. třída  ( výuka ve škole )

Čj, M, Z, F, Př, Pč

Konec vyučování v 13.30.

 

8. třída ( výuka ve škole) :

Čj, Př, Ch, D, M, Vv

Konec vyučování v 13.30.

 

Výuka 1. stupně i činnost školní družiny probíhá beze změn.

Činnost kroužků a nepovinných předmětů je pozastavena.

Plavání MŠ, 2. a 3. třídy ZŠ také pozastaveno.

 

print Formát pro tisk