Kategorie: Aktuality a informace

INFORMACE A DOPORUČENÍ VEDENÍ ŠKOLY KE KORONAVIRU

 

  

V případě, kdy necháte Vaše dítě v domácí karanténě, žádáme Vás,

abyste informovali přímo ředitelku školy,

e-mail: reditelka@zspolicna.cz,      nebo tel.: 731 510 735.

Absence bude v tomto případě omluvena, učivo předáme prostřednictvím e-mailu.

            V případě kontaktu s nakaženým žádáme,

      abyste neprodleně informovali vedení školy.

 

Jak konkrétně bychom se měli chránit?

Postupovat jako při klasickém respiračním onemocnění, jako v aktuálním chřipkovém období:

  • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní,
  • dodržovat základní hygienická pravidla ,
  • používat dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí,
  • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny –                                                    tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání                                                        si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou.

Co je koronavirus?

Koronavirus neboli vir s názvem 2019-nCoV je souhrnné označení pro čtyři rody virů,                                                                             které způsobují onemocnění  u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je                                                                             odvozen od charakteristického uspořádání povrchových  struktur lipidového obalu                                                                                    virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení,                                                                                      kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění                                                                               zvané těžký  akutní respirační syndrom SARS či infekci MERS.

Jak se koronavirus přenáší?

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, který trvá delší dobu.                                                                           Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje                                                                                       nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest.

Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?

Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, dětské skupiny, chronicky nemocní či osoby                                                                             s oslabenou imunitou.

Všechny potřebné informace najdete průběžně aktualizované na portále                                                                   bezpecnost.praha.eu. Budeme rádi,

pokud tento informační zdroj doporučíte i dále.

Ministerstvo školství doporučuje sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního                                                                zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.

 V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je nutné

obrátit se na příslušné  krajské hygienické stanice.

 Odkazy na důležité weby:

Kontakty na Krajské hygienické stanice:

 http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Zdroj: http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

 

 

 

 

 

print Formát pro tisk