Kategorie: Aktuality a informace

Bangladéš - "bengálská země"

Bangladéš - "bengálská země"

Dne 30.3.2015 se 4. - 9.ročník zúčastnil zeměpisné přednášky o Bangladéši,která se nachází na jihu Asie.

Žáci se dozvěděli,kde tento stát leží,o přírodních podmínkách,hlavním městě,hospodářství,školství,zdravotnictví,o běžném životě v tomto státě.Paní lektorka,která v Bangladéši - oficiální název Bangladéšská lidová republika - několikrát pobývala a poznala životní úroveň obyčejných lidí žijících v této zemi,velmi poutavě vyprávěla o navštívené republice.

Nyní už žáci a žákyně vědí,že hlavním městem je Dháka,oficiálním jazykem je bengálština a většina obyvatel vyznává islám.K dopravě se převážně používá říčních veletoků,poněvadž železnice a silnice jsou ve špatném stavu.Běžným jevem této země je podvýživa,patří k nejchudším ve světě.Hlavními plodinami,které se zde pěstují,jsou rýže,kukuřice,čaj a pšenice.

V závěru besedy si všichni uvědomili,jaké máme štěstí,že žijeme u nás - v České republice.

Děti si své znalosti o této asijské zemi mohou doplnit prohlídkou výstavy na naší škole v Poličné.

print Formát pro tisk