Kategorie: Aktuality a informace

A další školní rok za námi

            Prezenční, distanční, rotační výuka, roušky, respirátory, karantény - takový byl letošní školní rok. V době, kdy tyto řádky budete číst, už je za námi a žáci si užívají zasloužené prázdniny.

            Těší nás, že i přes ztížené podmínky jsme zvládli probrat veškeré učivo letošního školního roku a všichni žáci prospěli. Prvňáčci se naučili krásně číst, psát a počítat a naši deváťáci se dostali na své vysněné střední školy.

            Velké poděkování patří Vám rodičům, že jste svým dětem připravili vhodné podmínky k online výuce a byli jim při učení nápomocni, i žákům, kteří v rámci svých možností usilovali o co nejlepší výkony. Pedagogickým pracovníkům základní školy děkujeme za snahu o co největší efektivitu hodin a nabídku konzultací, všem vyučujícím v mateřské škole za zvládání provozně nelehkých situací. Díky patří i pracovnicím školní jídelny, které vařily nepřetržitě i pro naše seniory, a všem ostatním zaměstnancům školy, kteří své pracovní povinnosti pružně přizpůsobovali aktuální situaci.

            Přejeme Vám všem krásné slunečné léto, hodně odpočinku, pevné zdraví a těšíme se na viděnou ve školním roce 2021/2022.

 

                                                                                  Vedení školy

print Formát pro tisk